فرم عضویت در باشگاه

  مزایای عضویت در باشگاه مشتریان صنایع پلیمر ذاکری

  • اطلاع رسانی در رابطه با جشنواره های فروش
  • بهرمنده از تخفیفات ویژه
  • ارسال ویژه کالا
  • تولید اقلام سفارشی
  • ارسال گزارش تحلیل بازار
  • پشتیبانی ویژه
  • ارسال قیمت روزانه کالا